ΕΣΠΑ


Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

1. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: Large Text (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)
Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: Small text (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)
Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή: Medium text (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)

2. Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS
Με την αλλαγή της θεματικής παραλλαγής, αφαιρούνται γραφικά στοιχεία της σελίδας, και παραμένει στην ιστοσελίδα η απλουστευμένη μορφή της πληροφορίας.
Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το κόκκινο χρώμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή: Highcontrast (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)
Για να επαναφέρετε την θεματική παραλλαγή στην προκαθορισμένη σχεδίαση της , χρησιμοποιήστε την επιλογή: Normal (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)

3. Ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τον υπολογιστή
Με τις παρακάτω επιλογές, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας
Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "listen" (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)
Για να διακόψετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "pause" (από την πάνω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας)